X
تبلیغات
زولا
هک نیاز به این مباحث خیلی احساس میشد تصمیم گرفتم با کمک دوستان شروع کنم
برای شروع بیشتر روی ویندوز متمرکز میشیم
>>>کلیه مطالب فقط جنبه آموزشی دارد نحوه استفاده با خودتون>>>
>اما توصیه های من برای شروع:
/آشنایی کامل با سیستم عاملی که میخایم بهش نفوذ کنیم.برای مثال ین که در IE6 چه باگهایی بصورت پیشفرض وجود دارد که میتوان از انها استفاده کرد...
/یاد گرفتن TCP/IP
/یاد گرفتن زبان ++c و syntax های اون
/مقداری هم socket programming
/یاد گرفتن لینوکس و سری ویندوز NT (منظور از سری از ویندوز مثل 200,xp,...)
>>>برای هک واقعا اگر برنامه نویسی خوب باشه دیگه لازم نیست اونقدر دنبال هک رفت

command prompt (خط فرمان) با به قول خودمون همون cmd در سری NT به زبانی ساده
----------------------------------------------------------------------
همونجور که میدونید cmd در ,ویندوز یا همون shell در لینوکس از مهمترین برای هک هستند که کارهای بسیار زیادی میشه باهاش انجام داد
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cmd بطور پیشفرض در مسیر %systemroot% (یعنی جایی که ویندوز نصبه) قرار دارد که اگر فرض کنیم ویندوز من در درایو K باشه مسیرش میشه:K:\Windows\System32\cmd.exe
پس برای اجراش میتونم:
1-به مسیر بالا برم
2-از مسیر Start>all programs>assessoris>command prompt
3-خیلی راحت تو ...Run بنویسم cmd
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اما مهمترین دستورات cmd (>>>در نوشتن دستورات به فاصله ها دقت کنید)
وقتی cmd رو اجرا میکنم میبینم که:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

K:\Documents and Settings\m>

برای خروج هم میتونم تایپ کنم exit یا از راههای دیگه
-------------
حالا میخام مستقیم به ریشه برم مینویسم / cd
یعنی الان رفتم به K
حالا میخام درایو رو عوض کنم برم به E پس مینویسم :E

برای دیدن محتویات هم از دستور dir (مخفف directory) استفاده میکنم
پس مینویسم dir
میبینیم که:
E:\>dir
Volume in drive E has no label.
Volume Serial Number is F0C2-A7FE

Directory of E:\

09/04/2007 12:28 AM E-book
09/06/2005 04:12 PM f
09/06/2005 02:47 PM hacking
09/06/2005 04:44 PM M
09/05/2005 04:34 PM Software
09/04/2007 01:08 AM V S 2005
09/04/2007 12:49 AM Visual Sudio 2005
0 File(s) 0 bytes
7 Dir(s) 13,539,586,048 bytes free

حالا من میخام برم به پوشه M (از اونجا فهمیدم M یه پوشست چون جلوش نوشته پس مینویسم cd M
(cd مخفف change directory)

حالا یه dir میگیرم
میبینیم:
Directory of E:\M

09/06/2005 04:04 PM .
09/06/2005 04:04 PM ..
09/06/2005 04:03 PM 1
09/05/2005 05:10 PM 48 s.txt
09/06/2005 04:03 PM Tc
1 File(s) 48 bytes
4 Dir(s) 13,539,586,048 bytes free

اولین پوشه منظورم . یک پوشه واقعی نیست
اما میبینم که یه پوشه به اسم 1 ویه پوشه دیگه به اسم tc و یه فایل با پسوند txt(متنی) وجود داره
میخام برم به پوشه 1 پس مینویسم cd 1 حالا مسیر من هست:E:\M\1
الان میخام دایرکتوری به دایرکتوری عقب برم(نه مستقیم) تا برسم به اولین مسیر پس تایپ میکنم ..cd حالا مسیر من میشه E:\M دوباره تایپ میکنم ..cd حالا مسیر من میشه <\:E
این هم از این
------------------------------------------------------------------------------------

کار با پوشه (دایرکتوری)
برای ساختن پوشه از دستور md (مخفف make directory) استفاده میکنم میخام پوشه ای به نام Majeed بسازم
باید بنویسم md Majeed که با این دستور در هر مسیری که باسم یه پوشه ساخته میشه(باور ندارید یه dir بگیرید!!!)

برای حذف پوشه Majeed هم باید بنویسم rd Majeed که با این دستور اون پوشه پاک میشه(dir یادت نره)

در ضمن کلیه فرمانهای این دو دستور رو میتونید با ?/ md و ?/ rd ببینید یادتون نره که help این mcd خیلی جامع هست

-------------------------------------------------------------------------------------------

کار با فایلها (نوشتن پسوند فایل یادتون نره)

الان مسیر من در cmd هست E:\>M حالا dir میگیرم:
E:\M>dir
Volume in drive E has no label.
Volume Serial Number is F0C2-A7FE

Directory of E:\M

09/06/2005 04:04 PM .
09/06/2005 04:04 PM ..
09/06/2005 04:03 PM 1
09/05/2005 05:10 PM 48 s.txt
09/06/2005 04:03 PM Tc
1 File(s) 48 bytes
4 Dir(s) 13,539,586,048 bytes free

میخام فایل s.txt رو کپی کنم شکل دستور کلیش هست copy filename *******
پس منم مینویسم :copy s.txt d
که با این دستور s.txt کپی میشه به :d

میخام فایلم رو به قول خومون cut کنم از دستور move استفاده میکنم شکلش هم هست:move filename *******
پس مینویسم move s.txt e:\tc
که با این دستور فایل s.txt به پوشه tc واقع در درایو e کپی میشه

الان میخام نام فایلم رو تغییر بدم از دستور ren کمک میگیرم که شکل کلیش میشه ren filename newname
پس منم مینویسم ren s.txt 76.txt
که با این دستور نام فایلم از s به 76 تغییر میکنه(بازم میگم dir یادت نره)

حالا میخام فایل s.txt رو حذف کنم با دستور del پس مینویسم del s.txt
که با این دستور فایل متنی s.txt حذف میشه

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ساختن یک فایل ودیدن آن

میخام یه فایل متنی به نام Majeed بسازم یا از copy con استفاده میکنم یا از echo
1-پس مینویسم echo i am majeed > majeed.txt
که با این دستور در هر مسیری که باشم فایل متنی به نام majeed ساخته میشه و محتویاتش هم:i am majeed

2-از دستور copy con استفاده میکنم پس مینویسم copy con wolf.txt و بعد یه دونه اینتر میزنم میرم خط بعد تو اینجا باید محتویاتش رو بنویسم من مینویسم only god و بعدشم برای اینکه خارج شم Cntrl+Z رو میزنم و تمام

اما چطور محتویات فایلی رو که ساختم ببینم؟
یا دستور type که شکل کلی اون میشه:typr filename
پس من میخام محتویات فایل majeed.txt رو ببینم باید بنویسم:type majeed.txt
و میبینم که:
E:\M>type majeed.txt
i am majeed

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فایلهای hidden(مخفی)
برای دیدن فایلهای مخفی از دستور dir /a استفاده میکنم که برای دیدن بقیه پارامترهای dir از ?/ dir استفاده میکنم
برای مثال من در درایو k که ویندوزم تو اونه dir میگیرم میبینیم که:
K:\>dir
Volume in drive K has no label.
Volume Serial Number is C47A-B40F

Directory of K:\

09/03/2007 04:50 PM 1
09/03/2007 01:44 PM Documents and Settings
09/05/2005 11:40 PM Program Files
09/03/2007 01:30 PM Visual Studio 6.0
09/05/2005 04:34 PM WINDOWS
0 File(s) 0 bytes
5 Dir(s) 2,237,878,272 bytes free

همونجور که دیدید فایلهای هیدن رو نمیتونم ببینم مگر تایپ کنم dir /a
الان میبینم که:
K:\>dir /a
Volume in drive K has no label.
Volume Serial Number is C47A-B40F

Directory of K:\

09/03/2007 04:50 PM 1
09/02/2007 02:48 PM 210 boot.ini
09/03/2007 01:44 PM Documents and Settings
09/06/2005 03:38 PM 536,399,872 hiberfil.sys
08/03/2004 03:38 PM 47,564 NTDETECT.COM
08/03/2004 03:59 PM 250,032 ntldr
09/06/2005 03:38 PM 805,306,368 pagefile.sys
09/05/2005 11:40 PM Program Files
09/03/2007 02:00 PM RECYCLER
09/02/2007 10:04 PM System Volume Information
09/03/2007 01:30 PM Visual Studio 6.0
09/05/2005 04:34 PM WINDOWS
5 File(s) 1,342,004,046 bytes
7 Dir(s) 2,236,809,216 bytes free

پس میبینید که فایل های هیدن هم خودشونو رو کردن!!!!

اما با دستور del /a filename میشه فایلهای مخفی رو حذف کرد(ۀۀۀدقت کنید همینجوری چیزی رو حذف نکنید)
-------------------------

حالا میخام فایلم رو مخفی کنم از دستور attrib +h filename کمک میگیرم
و برای از مخفی خارج کردن یک فایل هم از attrib -h filename کمک میگیرم

الان میخام فایلs.txt رو مخفی کنم پس مینویسم attrib +h s.txt
حالا اگه dir بگیرم فایلم رو نمیتونم ببینم مگر با dir /a

برای از مخفی خاج کردن فایلم باید بنویسم attrib -h s.txt
حالا با dir فایلم رو میتونم ببینم
(h در دو دستور بالا مخفف hidden هست)
--------------------------------------------------------------------
موارد تکمیلی این قسمت
---------
میخام یه فایل رو کپی کنم که در حین کپی اسمش هم عوض بشه
باید بنویسم:copy majeed.txt c:\11.txt
که با این دستور فایلم اولا به درایو c میره دوما اسمش از majeed به 11 تغییر پیدا میکنه
---
حالا میخام کل فایلهای رو که با پسوند exe هستند کپی کنم
مینویسم copy *.exe c:\1
که با این دستور کلیه فایلهای اجرایی که در مسیر جاری وجود دارند به پوشه 1 در درایو c کپی میشن
(حالا اگر میخاستم کل فایلهارو بدون در نظر گرفتن پسوند کپی کنم باید مینوشتم copy *.* c:\1)
این هم از این
-------------
,مواقعی که مثلا به پوشه system32 میریم و dir میگیریم کل فایلها و پوشه ها در یه صفحه جا نمیشن برای اینکار از dir بصورت dir /p استفاده میکنم(p مخفف page هست)
?/ dir رو هم بزنید و از بقیه پارامترهاش استفاده کنید از قبیل
dir /p
dir /s
dir /a
و ............
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اجرا کردن یک فایل و تمرین

برای مثال میخام notepad خودمون رو باز کنم و میدونم که مسیر اون:systemroot%\Windows\System32
میخام بگم که این Notepad در مسیر پیشفرض قرار داره یعنی اگر من هر جا که باشم برای اجرای notepad کافیه بنویسم Notepad.exe
اما اگر یه فایل داشتم به اسم Majeed.jpg دیگه نمیتونم اونرو در هر جایی اجرا کنم یعنی اگه majeed.jpg در درایو e
و در پوشه 1 باشه اول باید برم به اون مسیر بعد که به اون مسیر رفتم مینویسم majeed.jpg

یه نکته:حالا اگر فایلم رو در system32 کپی کنم دیگه میتونم این فایلم رو در هر مسیری که باشم اجرا کنم و ببینم
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شات دان کردن ویندوز از cmd
ابتدا بنویسید shudown help
میبینیم:
K:\Documents and Settings\m>shutdown help
Usage: shutdown [-i | -l | -s | -r | -a] [-f] [-m \\computername] [-t xx] [-c "c
omment"] [-d upx:yy]

No args Display this message (same as -?)
-i Display GUI interface, must be the first option
-l Log off (cannot be used with -m option)
-s Shutdown the computer
-r Shutdown and restart the computer
-a Abort a system shutdown
-m \\computername Remote computer to shutdown/restart/abort
-t xx Set timeout for shutdown to xx seconds
-c "comment" Shutdown comment (maximum of 127 characters)
-f Forces running applications to close without war
ning
-d [u][p]x:yy The reason code for the shutdown
u is the user code
p is a planned shutdown code
xx is the major reason code (positive integer le
ss than 256)
yy is the minor reason code (positive integer le
ss than 65536)

خوب اینجا به هم ریختست شما خودتون قشنگتر میبینید!!!!!
این دستورات shutdown رو تو ...Run هم میشه نوشت
-------
اما میخام سیستمم بعد از 10 ثانیه ریست شه تایپ میکنم shutdown -r -t 10
بکار بردن r- به معنی ریست
l- یعنی لاگ آف
s- هم شات دان
اما سوییچ t- یعنی زمان واکنش به درخواست(time) که من نوشتم 10 بر حسب ثانیه
حالا اگر خواستم سریع ریست شه میتونم به جای 10 زمان رو 0 بنوسیم اینجوری:shutdown -r -t 0

---
اما مواقی پیش میاد که دوست نداریم سیستم ما ریست شه مثلا من نوشتم shutdown -s -t 31 یعنی system من بعد از 31 ثانیه خاموش میشه برای لغو این دستور مینویسم shutdown -a
این واسه تست خیلی خوبه
--------------------------------------------------------------------------------
دستورات shutdown رو همونجور که گفتم تو ...Run هم میشه نوشت
--------------------------------------------