X
تبلیغات
زولا

ین سایت دارای ایمیلهای 5و 10و15و20 سنتی است و دارای حداقل پرداخت 150 دلار است و 10 دلار جایزه ثبت نام به شما می دهد و دارای 4 مرحله جایزه عضو گیری دارد. Level 1:8% level 2:4% level 3:2% leve1:1% به ازای ثبت نام هر نفر 10 سنت جایزه دریافت می کنید به غیر از جایزه عضو گیری بالا. این هم فیش دریافتی از این سایت خوب: 7/18/2005 17:19 Payment Received 2045856 Gold +3.052441 2164355 150 USD 429.29 From:strongptr.com Memo: Payout strongptr.com

 

http://strongptr.com/pages/index.php?refid=miladakbarian